Vi starter det nye år torsdag d. 3. januar 2019

Vinterferie: lørdag d. 9. februar – søndag d. 17. februar

Påskeferie: lørdag d. 13. april – mandag d. 22. april

St. Bededag: fredag d. 17. maj

Kr. Himmelfart: torsdag d. 30. maj – søndag d. 2. juni

Grundlovsdag: onsdag d. 5 juni

Sommerferie: lørdag d. 8. juni – søndag d. 11. august

Efterårsferie: lørdag d. 12. oktober – søndag d. 20.oktober

Juleferie: lørdag d. 7. december – torsdag d. 2. januar 2020