Generalforsamling

Aqua Gym Viborg har afholdt generalforsamling

Mandag d. 12 marts 2018 kl. 19.00

i mødesal 21 og 22 på Regionshospitalet Viborg

Heibergs Alle 4, 8800 Viborg

Dagsorden. 

1. Valg af dirigent

Knud Østergaard blev enstemmigt valgt.

2. Bestyrelsens beretning v/formanden

Hanne fortæller om foreningens bassintider, tak til vores dygtige instruktør og           fortæller om fremtiden.

3. Regnskabet fremlægges v/kasseren

Pia gennemgår regnskabet. Spørgsmål om overskuddet i foreningen. Der bliver spurt ind til ønsker fra bruger og fortalt om nye tiltag.

4. Behandling af indkomne forslag

Ingen indkommende forslag

5. Fastsættelse af kontingent v/kasseren

Kontingentet forbliver uændret.

6. Valg af 2 bestyrelsesmedlem

På valg er Formand Hanne og Elisabeth

Begge er genvalgt

8. Valg af 2 suppleanter

På valg er Lotte og Anette

Begge er genvalgt.

9. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant

Bente Olesen genvalgt som revisor.

Knud Østergaard genvalgt som revisorsuppleant.

10. Eventuelt

Knud Østergaard siger tak for god ro og orden.

Efter generalforsamlingen underholdt "Musik bag tremmer"