Generalforsamling

Aqua Gym Viborg har afholdt generalforsamling

Mandag d. 18 marts 2019 kl. 19.00

i mødesal 21 og 22 på Regionshospitalet Viborg

Heibergs Alle 4, 8800 Viborg

Dagsorden. 

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning v/formanden

3. Regnskabet fremlægges v/kasseren

4. Behandling af indkomne forslag

5. Fastsættelse af kontingent v/kasseren

6. Valg af formand/kasserer

7. valg af 2 bestyrelsesmedlem

8. Valg af 2 suppleanter

9. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant

10. Eventuelt