Generalforsamling

Aqua Gym Viborg har afholdt generalforsamling

Mandag d. 13 marts 2017 kl. 19.00

i mødesal 21 og 22 på Regionshospitalet Viborg

Heibergs Alle 4, 8800 Viborg

Dagsorden. 

1. Valg af dirigent

Knud Østergaard blev enstemmigt valgt.

2. Bestyrelsens beretning v/formanden

Hanne fortæller om foreningens bassintider, tak til vores dygtige instruktør og           fortæller om fremtiden.

3. Regnskabet fremlægges v/kasseren

Pia gennemgår regnskabet. Spørgsmål om overskuddet i foreningen. Der bliver spurt ind til ønsker fra bruger og fortalt om nye tiltag.

Spørgsmål om et nyt gymnastikhold. Bestyrelsen har besluttet det kun er svømning vi tilbyder.

4. Behandling af indkomne forslag

Forslag om kontingentnedsættelse. Pia forklarer hvad der skyldes vores overskud.

Forklar den svære situation foreningen står i med livredderprøven og mangel på instruktør. Foreningen vil være nød til på sigt at købe os til livredder.

5. Fastsættelse af kontingent v/kasseren

Kontingentet forbliver uændret.

6. Valg af kasserer

På valg er Pia 

Pia blev genvalgt.

7. Valg af 2 bestyrelsesmedlem

På valg er Alice og Karen

Begge er genvalgt

8. Valg af 2 suppleanter

På valg er Lotte og Anette

Begge er genvalgt.

9. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant

Bente Olesen genvalgt som revisor.

Knud Østergaard genvalgt som revisorsuppleant.

10. Eventuelt

Der efterspørges flere timer i svømmehallen. Dette er på nuværende tidspunkt ikke muligt.

Der er spørgsmål omkring helligdage. Det rammer desværre alle hold.

Knud Østergaard siger tak for god ro og orden.

 

 

Efter den ordinære generalforsamling serveres kaffe/te og snitter, medens Stig Nørregård underholder: 

"I Osvald Helmuts vise-univers"

Af hensyn til traktementet er det nødvendigt med tilmelding til 

din instruktør senest d. 5. marts 2017

 

Med venlig hilsen

På bestyrelsens vegne

Alice Astrup Nielsen