Invitation til generalforsamling

Aqua Gym Viborg indkalder hermed til generalforsamling

Mandag d. 13. september 2021 kl. 19.00

VIA University College

Prinsens Allé 2

8800 Viborg

 

                       Dagsorden:

       1.   Valg af dirigent

       2.   Bestyrelsens beretning v/formanden

       3.  Regnskabet fremlægges v/kassereren

       4.  Behandling af indkomne forslag

       5.  Fastsættelse af kontingent v/kassereren

       6.  Valg af kasserer. Pia Vester (ønsker genvalg)                 

       7.  Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer.

            Karen Pedersen (ønsker genvalg

            Alice Astrup Nielsen (ønsker genvalg)                             

        8.  Valg af 2 suppleanter.

             Bodil Kloster (ønsker genvalg)

             Dorte Larsen (ønsker genvalg)

        9. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant.

             Rev. Bente Olesen (ønsker genvalg)

             Rev. Lotte Rasmussen (ønsker genvalg)

      10.  Eventuelt

             Forslag, der ønskes behandlet, skal være 

             bestyrelsen i hænde senest d. 30. august 2021   

 

Efter den ordinære generalforsamling serveres kaffe/te og snitter, mens der er underholdning ved 

                                              ”Harmonika Lis” Sørensen.

 Lis er ”en af vor egne” og har i aftenens anledning skiftet badedragten ud med noget mere ”tækkeligt”. Hun medbringer harmonikaen og vil spille og synge, Der vil naturligvis også være fællessang. Vi ser frem til en hyggelig aften.

Af hensyn til traktementet er det nødvendigt med tilmelding til din instruktør senest d. 6 september 2021

Med venlig hilsen

På bestyrelsens vegne

Alice Astrup Nielsen