Vi starter det nye år mandag d. 4. januar 2021

Vinterferie: lørdag d. 13. februar – søndag d. 21. februar

Påskeferie: lørdag d. 27. marts – mandag d. 5. april

St. Bededag: fredag d. 30. april

Kr. Himmelfart: torsdag d. 13. maj – søndag d. 16. maj

2 Pinsedag: mandag d. 24. maj

Grundlovsdag: lørdag d. 5. juni

Sommerferie: lørdag d. 21. juni – søndag d. 9. august

Efterårsferie: lørdag d. 16. oktober – søndag d. 24. oktober

Juleferie: lørdag d. 11. december - søndag d. 2. januar 2022