Vi starter det nye år onsdag d. 5. januar 2022 

Vinterferie: lørdag d. 12. februar – søndag d. 20. februar

Påskeferie: lørdag d. 9. april – mandag d. 18. april

St. Bededag: fredag d. 13. maj

Kr. Himmelfart: torsdag d. 26. maj – mandag d. 29. maj

Pinseferie: lørdag d. 4. juni - søndag d. 6. juni

Sommerferie: lørdag d. 25. juni – søndag d. 7. august

Efterårsferie: lørdag d. 15. oktober – søndag d. 23. oktober

Juleferie: lørdag d. 10. december - søndag d. 3. januar 2022