Generalforsamling 2021

Aqua Gym Viborg afholdte generalforsamling

Mandag d. 13. september 2021 kl. 19.00

VIA University College

Prinsens Allé 2

8800 Viborg

 

Dagsorden:

1. Valg af dirigent

Hanne foreslår Lotte Rasmussen som bliver enstemmigt valgt

2. Bestyrelsens beretning v/formanden

Hanne starter med at informere om at Lis som skulle have underholdt med at spille og synge desværre har brækket armen, så hun ikke kan spille, men hun har lovet at synge for på sangene.

Der bliver informeret om diverse restriktioner pga af coronasituationen.

Efterårskursus, julemøde, sommerudflugt er desværre blevet aflyst i 2020/2021

DGI indbød til kursus, der var desværre kun 2 pladser, så der blev trukket lod blandt instruktørerne, Lotte og Helle blev de 2 der kom på kursus.

Til vores instruktørkursus 4. oktober 2021 vil Lotte og Helle fortælle og undervise i hvad de lærte på kurset.

Der har været 14 instruktører til livredderprøve, alle bestod.

Hanne orienterer om kontingentfri efterårssæson 2021 samt nedsat kontingent (kr. 300) for efterårssæsonen 2020 pga af nedlukning af bassinerne.

Der har været afholdt 4 bestyrelsesmøder siden sidste generalforsamling.

17. maj 2021 åbnede Viborg Svømmehal og Skals Svømmehal for aktiviteter, CKU åbnede 25. maj 2021

Man måtte ikke være mere end 10 personer i vandet, så holdene i Viborg Svømmehal måtte deles op.

Tak til alle instruktører i svømmehallen for det ekstra arbejde det medførte og tak til vores medlemmer for forståelsen herfor

Efter coronanedlukningen besluttede bestyrelsen at afholde sommermøde for instruktørerne, det blev afholdt på Poulholm mandag d. 31.05.2021

Hanne sluttede af med at takke medlemmer, instruktører og bestyrelsen for den gode indsats for foreningen,

3. Regnskabet fremlægges v/kasseren

Pia gennemgår regnskabet

Et medlem spørger hvorfor der ikke er tilskud fra kommunen til livredderprøverne i 2020?

Pia forklarer de først er kommet i 2021

Et medlem spørger hvorfor generalforsamlingen er så dyr?

Pia forklarer vi betaler for leje af lokaler, mad/drikke og underholdning

Et medlem spørger hvad posten til gaver dækker?

Pia forklarer det er til julegaver samt gaver til runde fødselsdage til instruktørerne.

Regnskabet godkendes.

4. Behandling af indkomne forslag

Forslag fra et medlem om nye foto’s af bestyrelse og instruktører.

Dette vil blive taget op af bestyrelsen

Medlemmet havde også et forslag om at sende opkrævning ud på mail.

Dette bliver belyst i punkt 5

5. Fastsættelse af kontingent v/kasseren

Kontingentet fortsætter uændret.

Pia gennemgår et nyt opkrævningssystem.

Pia har en bøn om hjælp til hjemmesiden samt orienterer om vores facebookside.

6. Valg af formand/kasserer

    På valg er Kasserer Pia Vester ( ønsker genvalg )

Pia Vester er på valg og ønsker genvalg. Pia bliver enstemmigt valgt

7. valg af 2 bestyrelsesmedlem

    På valg er Karen Pedersen ( ønsker genvalg )

    På valg er Alice Astrup Nielsen ( ønsker genvalg )

Karen Pedersen og Alice Astrup er på valg og ønsker genvalg

InstruktørHeidi Astrup stiller op til bestyrelsen

Dvs. der er 3 til 2 poster

Der bliver valg med stemmesedler hvor hver stemmeberettiget skal skrive hvilke 2 de ønsker i bestyrelsen

Karen fik 62 stemmer, Alice fik 42 stemmer og Heidi fik 31 stemmer

Dvs Karen og Alice blev genvalgt

8. Valg af 2 suppleanter

    På valg er Dorte Larsen og Bodil Kloster ( ønsker genvalg )

Bodil Kloster og Dorte Larsen ønsker genvalg. De blev begge enstemmigt valgt

9. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant

    Bente Olesen som revisor, Lotte Rasmussen som revisorsuppleant.

Bente Olesen og Lotte Rasmussen ønsker genvalg. De blev begge enstemmigt genvalgt

10. Eventuelt

Et medlem foreslår vi lægger vedtægterne op på hjemmesiden.

11. Dirigenten afslutter.

 

 

 

 

Efter den ordinære generalforsamling blev der serveret kaffe/te og snitter. mens vi sang sammen med "Harmonika Lis" Sørensen

Af hensyn til traktementet var det nødvendigt med tilmelding til din instruktør.

Generalforsamlingen er kun for medlemmer af foreningen.