Generalforsamling 2024

Aqua Gym Viborg indkalder hermed til  generalforsamling.

Mandag d. 18. marts 2024 kl. 18.30

VIA University College, Prinsens Allé 2, 8800 Viborg

 

Dagsorden:

1. Valg af dirigent 

2. Bestyrelsens beretning v/formanden

3. Regnskabet fremlægges v/kasseren

4. Behandling af indkomne forslag

  • Bestyrelsen foreslår ændring i ordlyden i §11 i  foreningens vedtægter til følgende:
  • Foreningens daglige ledelse varetages af bestyrelsen, der består af 5-7  medlemmer, der vælges for en 2-årig periode.
  • Formand og 2 bestyrelsesmedlemmer vælges på lige årstal.
  • Kasserer og 3 bestyrelsesmedlemmer vælges på ulige årstal.
  • Suppleanterne vælges hvert åt”.

5. Fastsættelse af kontingent v/kasseren

6. Valg af formand/kasserer

    På valg er Formand Hanne Glintborg ( ønsker genvalg )

7. valg af 1 bestyrelsesmedlem

    På valg er Elisabeth Andersen ( ønsker genvalg )

    Valg af 2 nye bestyrelsesmedlemmer iht punkt 4, såfremt ændringer godkendes.

8. Valg af 2 suppleanter

9. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant

    Bente Olesen er villig til genvalg som revisor.

    Revisor suppleant Pia True er ikke villig til genvalg.

10. Eventuelt,

     Forslag, der ønskes behandlet, skal være bestyrelsen i hænde senest d. 7. marts 2024

11. Dirigenten afslutter.

 

Efter den ordinære generalforsamling serveres kaffe/te og snitter, mens der er foredrag ved Lone Hansen:

”Vejen til mine rødder – jeg er min mors hemmelighed”

Lone Hansen er barn af Anden Verdenskrig og resultatet af en ung piges kærlighedsaffære med en ung tysk soldat. Før kærlighedens frugt blev født, var den unge mand forflyttet til et andet land. Den unge pige blev sendt på ”diskret ophold”, og fødte en lille pige, som hun ikke fik lov at få med hjem. Den nyfødte pige blev sendt på et spædbørnshjem og senere i pleje hos en såkaldt god og kristen familie. Senere blev hun bortadopteret. Som voksen lykkedes det Lone at finde sine rødder i både Danmark og Tyskland.

Vi ser frem til en hyggelig og inspirerende aften.Af hensyn til traktementet er det nødvendigt med tilmelding på aquagymviborg@gmail.com senest d. 7. marts 2024.

 

Generalforsamlingen er kun for medlemmer af foreningen.