Generalforsamling 2020

Aqua Gym Viborg har afholdt generalforsamling

Mandag d. 28. september 2020 kl. 19.00

VIA University College

Prinsens Allé 2

8800 Viborg

Mvh Bestyrelsen Aqua Gym Viborg

Dagsorden:

1. Valg af dirigent

Lotte Rasmussen blev valgt.

2. Bestyrelsens beretning v/formanden

Formanden læste sin beretning. Godkendt.

3. Regnskabet fremlægges v/kasseren

Kasseren fremlage regnskabet, godkendt.

4. Behandling af indkomne forslag

Der var ingen indkomne forslag.

5. Fastsættelse af kontingent v/kasseren

Ingen ændring.

6. Valg af formand/kasserer

    På valg er Formanden Hanne Glintborg ( ønsker genvalg )

Hanne Glintborg blev valgt

7. valg af 1 bestyrelsesmedlem

    På valg er Elisabeth Andersen ( ønsker genvalg )

Elisabeth Andersen blev valgt

8. Valg af 2 suppleanter

    På valg er Dorte Larsen og Bodil Kloster ( ønsker genvalg )

Dorte Larsen blev valgt

Bodil Kloster blev valgt

9. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant

    Bente Olesen som revisor, Lotte Rasmussen som revisorsuppleant.

Begge valgt

10. Eventuelt

Ingen spørgsmål

11. Dirigenten afslutter.

 

 

 

 

Efter den ordinære generalforsamling blev der serveret kaffe/te og snitter. mens der var underholdning ved "Soldrys" -foredragsholder og forfatter Agnete Odgaard-Jensen.

"Kunsten at bevare livsmodet trods modgang"

I dette foredrag kommer Agnete ind på, hvad vores tanker gør ved os. Tanker her enorme kræfter. Negative følelser, dårlig samvittighed, modløshed, afhængighed af omgivelserne og ensomhed svækker immunforsvaret. Med kærligheden som udgangspunkt fortæller hun om vores positive evner, egenskaber og venskaber, som alt i alt giver os livsglæde. Som afslutning fortæller Agnete om en af sine egne store livskriser. Et foredrag, der giver stof til eftertanke.

"Vi må bruge det vi har, ingen kan bruge det, de ikke har"

Af hensyn til traktementet var det nødvendigt med tilmelding til din instruktør.

Pga. gældende regler om afstand ift. COVID 19, kunne der max. være 65 personer i lokalet.

Derfor var det "først til mølle" princippet, Hvis antallet af tilmeldte overstiger 65, forbeholder bestyrelsen sig ret til at foretage lodtrækning.

Generalforsamlingen er kun for medlemmer af foreningen.