Generalforsamling 2023

Aqua Gym Viborg har holdt generalforsamling.

Mandag d. 27. marts 2023 kl. 19.00

VIA University College, Prinsens Allé 2, 8800 Viborg

 

Dagsorden:

1. Valg af dirigent 

Lotte Rasmussen blev valgt

2. Bestyrelsens beretning v/formanden

Hanne fremlage beretning.

3. Regnskabet fremlægges v/kasseren

Pia fremlage regnskabet.

4. Behandling af indkomne forslag

Ønsker til Viborg Svømmehal omkring bruser, bestyrelsen arbejde på sagen.

5. Fastsættelse af kontingent v/kasseren

Uændret kontingen

6. Valg af formand/kasserer

    På valg er Kasserer Pia Vester ( ønsker genvalg )

Blev genvalgt

7. valg af 2 bestyrelsesmedlem

    På valg er Karen Pedersen samt Alice Astrup Nielsen ( ønsker genvalg )

Begge blev genvalgt.

8. Valg af 2 suppleanter

    På valg er Dorte Larsen og Lotte Rasmussen ( ønsker genvalg )

Begge blev genvalgt.

9. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant

    Bente Olesen som revisor, Pia True som revisorsuppleant.

Begge blev genvalgt.

10. Eventuelt, Forslag, der ønskes behandlet, skal være bestyrelsen i hænde

    senest d. 16. marts 2023

11. Dirigenten afslutter.

 

Efter den ordinære generalforsamling blev der serveret kaffe/te og snitter, mens der var foredrag:

”Spis dig til et godt seniorliv”

Ved Marianne Langvad Andersen, som er uddannet ernæringsterapeut og coach.

Marianne hjælper folk med at få det bedre med enkle og naturlige værktøjer. Disse ændringer er effektive til at afhjælpe mange lidelser bl.a. astma, allergi, eksem, gigt, humør-, søvn- og fordøjelsesproblemer.

Ud over konsultationer i sin klinik i Viborg tilbyder Marianne onlineforløb – ligesom hun holder foredrag, som vi skal nyde godt af.

Dejlig fordrag.

Generalforsamlingen er kun for medlemmer af foreningen.