Generalforsamling 2021

Aqua Gym Viborg holder generalforsamling

Mandag d. 13. september 2021 kl. 19.00

VIA University College

Prinsens Allé 2

8800 Viborg

Mvh Bestyrelsen Aqua Gym Viborg

Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning v/formanden

3. Regnskabet fremlægges v/kasseren

4. Behandling af indkomne forslag

5. Fastsættelse af kontingent v/kasseren

6. Valg af formand/kasserer

    På valg er Kasserer Pia Vester ( ønsker genvalg )

7. valg af 2 bestyrelsesmedlem

    På valg er Karen Pedersen ( ønsker genvalg )

    På valg er Alice Astrup Nielsen ( ønsker genvalg )

8. Valg af 2 suppleanter

    På valg er Dorte Larsen og Bodil Kloster ( ønsker genvalg )

9. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant

    Bente Olesen som revisor, Lotte Rasmussen som revisorsuppleant.

10. Eventuelt

Ingen spørgsmål

11. Dirigenten afslutter.

 

 

 

 

Efter den ordinære generalforsamling blev der serveret kaffe/te og snitter. mens der er underholdning ved

"Harmonika Lis" Sørensen

Af hensyn til traktementet var det nødvendigt med tilmelding til din instruktør.

Generalforsamlingen er kun for medlemmer af foreningen.